• Danh từ giống đực

  Bộ tham mưu
  L'état-major de division
  bộ tham mưu sư đoàn
  L'état-major d'un parti
  bộ tham mưu một đảng, bộ phận lãnh đạo một đảng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X