• Ngoại động từ

  Chống (bằng cột chống)
  étayer un mur
  chống bức tường
  Cho dựa trên, làm nòng cốt cho
  Thèse étayée de bons documents
  luận án có những tài liệu tốt làm nồng cốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X