• Danh từ giống đực

  Bức tường
  Mur de briques
  bức tường gạch
  Cet homme est un mur
  (nghĩa bóng) người ấy là cả một bức tường
  Mur sonique
  bức tường âm thanh, hàng rào âm thanh
  ( số nhiều) thành trì, thành; thành phố
  Depuis combien de temps êtes-vous dans nos murs
  ông ở trong thành chúng tôi từ bao giờ?
  coller quelqu'un au mur
  xử bắn ai
  faire le mur
  (thể dục thể thao) làm tường
  les murs ont des oreilles
  rừng có mạch, vách có tai
  mettre quelqu'un au pied du mur mettre
  mettre
  mur d'airain
  bước tường đồng (bóng)
  ne laisser que les quatre murs
  lấy hết đồ đạc trong phòng
  sauter le mur
  nhảy tường trốn ra
  se cogner la tête contre les murs cogner
  cogner
  se heurter à un mur
  vấp phải sự cản trở, bị từ chối dứt khoát
  se mettre le dos au mur
  không thể lùi được nữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X