• Tính từ

  Tắt (đi)
  Tàn đi; dịu đi, yếu đi; lờ đờ
  Voix éteinte
  giọng yếu đi, giọng nghẹn ngào
  Yeux éteints
  cặp mắt lờ đờ
  chaux éteinte
  vôi tôi
  étain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X