• Danh từ giống đực

  Sự tia vàng
  étiolement d'une plante
  sự úa vàng của cây
  Sự vàng vọt xanh xao
  (nghĩa bóng) sự suy sút
  étiolement de l'intelligence
  sự suy sút của trí tuệ

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X