• Ngoại động từ

  Làm ngu muội, làm đần độn đi
  L'alcoolisme abêtit l'homme
  tật nghiện rượu làm con người đần độn đi.
  Le travail monotone a fini par l'abêtir
  công việc đơn điệu cuối cùng cũng làm cho nó trở nên ngu muội.

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X