• Tính từ

  Có hạn
  [[Lesprit]] de [[lhomme]] est fini
  trí tuệ con người có hạn
  Progression finie
  (toán học) cấp số có hạn
  Hoàn hảo, hoàn bị, hoàn chỉnh
  Un tableau fini
  bức tranh hoàn hảo
  (nghĩa xấu) hết ngõ nói
  Un coquin fini
  tên ranh mãnh hết ngõ nói
  homme fini
  người bỏ đi (mòn mỏi về thể chất và tinh thần)
  Phản nghĩa Imparfait, inachevé; infini.

  Danh từ giống đực

  Sự hoàn chỉnh
  Le fini de [[loeuvre]]
  sự hoàn chỉnh của tác phẩm
  Cái có hạn
  Le fini et [[linfini]]
  cái có hạn và cái vô tận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X