• Tính từ

  (giải phẫu) giạng
  Muscle abducteur
  cơ giạng
  Tube abducteur
  cơ hứng

  Danh từ giống đực

  (giải phẫu) cơ giạng
  [[labducteur]] du gros orteil
  cơ giạng của ngón chân cái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X