• Tính từ

  To, lớn
  Une grosse pierre
  tảng đá to
  Un homme gros
  một người to lớn
  Gros bétail
  gia súc lớn
  Un gros orage
  cơn bão lớn
  Un gros bourgeois
  nhà tư sản lớn
  Décision grosse de conséquences
  quyết định có nhiều hậu quả
  Sưng, phồng
  Avoir les yeux gros
  sưng mắt
  Thô, dày
  Gros drap
  dạ thô
  avoir le coeur gros coeur
  coeur
  ciel gros d'orages
  trời sắp có bão
  faire les gros yeux
  trợn mắt
  femme grosse
  đàn bà có thai
  gros bonnet bonnet
  bonnet
  gros cul
  (tiếng lóng, biệt ngữ) thuốc lá lính
  gros lot
  số trúng độc đắc; món lợi lớn
  gros mot mot
  mot
  gros sel
  chuyện dí dỏm
  gros temps temps
  temps
  grosse mer
  biển động
  grosses vérités
  chân lý không thể cãi được
  grosse voix
  tiếng to; giọng nạt nộ
  jouer gros jeu jeu
  jeu
  les gros poissons mangent les petits
  cá lớn nuốt cá bé
  Phản nghĩa Fin, petit. Maigre. Faible, délicat. Recherché

  Phó từ

  To; nhiều
  Gagner gros
  được nhiều
  Jouer gros
  đánh to
  Ecrire gros
  viết chữ to
  en avoir gros sur le coeur
  buồn rầu, bực tức
  en gros
  to
  Ecrire en gros
  nói chung, nói bao quát, không đi sâu vào chi tiết
  gros comme le bras
  (thân mật) nhiều lắm
  Il gagne gros comme le bras
  �� nó được nhiều lắm
  ll y a gros à parier que parier
  parier

  Danh từ

  Người to lớn
  Un bon gros
  một người to lớn
  Người có của; người quyền thế

  Danh từ giống đực

  Phần lớn, bộ phận trọng yếu, phần chính; lúc mạnh nhất
  Le gros de l'assemblée
  phần lớn hội nghị
  Le gros d'un travail
  phần chính của công việc
  Au gros de l'hiver
  vào giữa mùa đông
  Sự bán buôn, sự buôn cất
  [[Commer�ant]] en gros
  người buôn cất, người bán buôn
  Phản nghĩa Détail
  Lụa to cát
  (ngành mỏ) cục than to

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X