• Danh từ giống cái

  Sự bãi bỏ
  L'abolition de la polygamie de l'esclavage de la peine de mort
  sự bãi bỏ chế độ nhiều vợ, chế độ nô lệ, án xử tử hình.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X