• Danh từ giống đực

  Sự tiếp xúc
  Des tentatives d'abouchement qui n'ont pas réussi
  mọi toan tính tiếp xúc đều không thành công
  Sự nối liền (hai miệng ống)
  (y) sự tiếp khẩu
  Abouchement de vaisseaux
  nối mạch máu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X