• Tính từ

  Để mài
  Poudre abrasive
  bột mài

  Danh từ giống đực

  Bột mài, chất mài
  L'émeri les poudres à récurer sont des abrasifs
  giấy nhám, các loại bột mài đều là chất mài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X