• Danh từ giống cái

  Bột
  Poudre de talc
  bột tan
  (dược học) thuốc bột
  Poudre vermifuge
  thuốc bột tẩy giun sán
  Phấn (đánh mặt)
  Poudre rose
  phấn hồng
  Thuốc súng; bột thuốc nổ
  (từ cũ, nghĩa cũ) bụi
  Camion qui soulève un nuage de poudre blanche
  xe tải làm tung lên một màn bụi trắng
  être vif comme la poudre
  nóng như lửa
  faire parler la poudre parler
  parler
  jeter de la poudre aux yeux jeter
  jeter
  mettre en poudre réduire en poudre
  phá tan tành
  mettre le feu aux poudres feu
  feu
  n'avoir pas inventé la poudre inventer
  inventer
  prendre la poudre d'escampette escampette
  escampette
  se répandre comme une trainée de poudre
  lan truyền nhanh chóng
  tirer user br‰ler sa poudre aux moineaux moineau
  moineau
  Ngoại động từ
  Rắc bột, phun bột
  Đánh phấn
  Nội động từ
  (săn bắn) tung bụi lên (con thịt chạy trốn)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X