• Danh từ giống cái

  Viện hàn lâm
  Être élu à l'Académie
  được bầu vào viện hàn lâm
  Hội (văn học) nghệ thuật.
  Học viện
  Académie militaire
  học viện quân sự
  Khu giáo dục (ở Pháp)
  Académie de Nancy
  khu giáo dục Năng - xi
  Officier d'académie
  người được tặng thưởng huân chương giáo dục (Pháp)
  (hội họa) hình nghiên cứu khỏa thân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X