• Nội động từ

  (tôn giáo) làm lễ, đứng chủ lễ
  Tiến hành trịnh trọng

  Danh từ giống đực

  Viên chức
  Officier de l'état civil
  viên chức hộ tịch
  Sĩ quan
  Người được thưởng huân chương
  Officier de l'Instruction publique
  người được thưởng huân chương giáo dục hạng nhất
  officier de balai
  sĩ quan không chuyên môn
  officier de guérite
  lính quèn
  officier de paix
  sĩ quan cảnh sát
  officier de santé
  y sĩ
  officier ministériel
  viên chức tư pháp
  officiers généraux
  tướng lĩnh
  officiers subalternes
  sĩ quan cấp uý
  officiers supérieurs
  sĩ quan cấp tá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X