• Ngoại động từ

  Đè nặng
  Être accablé d'impôts
  bị thuế má đè nặng.
  Dồn, dồn dập
  Accabler quelqu'un d'injures
  chửi bới ai dồn dập
  Accabler qqn de bienfaits
  dồn ân huệ cho ai
  Phản nghĩa Soulager, décharger, libérer, réconforter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X