• Danh từ giống cái

  (ngôn ngữ học) nghĩa
  Acception figurée
  nghĩa bóng
  sans acception de personne
  không thiên vị ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X