• Danh từ giống đực

  Sự ghép đôi; sự ghép
  Accouplement des boeufs pour le labour
  sự ghép đôi bò để cày
  Accouplement de deux mots
  sự ghép hai từ.
  Sự giao cấu (động vật)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X