• Tính từ & danh từ

  Bám lấy
  Vendeur accrocheur
  người bán bám lấy khách.
  Khều sự chú ý
  Une publicité accrocheuse
  lối quảng cáo khều sự chú ý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X