• Danh từ giống cái

  Sự công khai
  Publicité des débats en justice
  sự xét xử công khai
  Sự quảng cáo; tờ quảng cáo, bài quảng cáo
  Firme qui fait beaucoup de publicité
  hãng buôn quảng cáo rầm rộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X