• Tính từ

  Gộp, dồn
  Le capital accru des intérêts
  vốn dồn từ các khoản lãi
  Danh từ giống đực
  (thực vật học) chồi rễ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X