• Tính từ

  Chủ yếu, hàng đầu
  Point capital
  điểm chủ yếu
  Tử hình
  Peine capitale
  tội tử hình
  ville capitale
  (từ cũ, nghĩa cũ) thủ đô

  Danh từ giống đực

  Vốn, tư bản
  Manger son capital
  ăn mất vốn
  capital social
  tư bản xã hội
  le capital et le prolétariat
  tư bản và vô sản
  petit capital
  (thân mật) sự trinh tiết (của phụ nữ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X