• Danh từ giống cái

  Sự tích lũy, sự tích tụ
  Accumulation de richesses de provisions
  sự tích lũy của cải/lương thực
  Accumulation du capital
  sự tích lũy vốn
  Accumulation de preuves
  sự tích lũy chứng cứ
  Accumulation des charges électriques
  sự tích tụ điện tích
  Accumulation des données
  sự tích luỹ dữ liệu
  Accumulation éolienne
  trầm tích do gió, trầm tích phong thành
  (địa chất, địa lý) tác dụng tích tụ
  accumulation primitive
  (kinh tế) tài chính tích lũy ban đầu
  Phản nghĩa dispersion, éparpillement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X