• Tính từ

  Chát
  Fruit acerbe
  quả chát
  Go‰t acerbe
  vị chát
  Gắt gao, gay gắt
  Critiques acerbes
  lời phê bình gay gắt
  Répondre d'une manière acerbe
  trả lời một cách gay gắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X