• Danh từ giống đực

  Quả, trái
  Fruits comestibles
  quả ăn được
  Con đẻ; thành quả
  Fruit d'un amour illégitime
  con đẻ của mối tình bất chính
  Le fruit du travail
  thành quả lao động
  La misère est le fruit de la paresse
  nghèo khổ là con đẻ của tính lười biếng
  ( số nhiều) thổ sản, hoa lợi
  (từ cũ; nghĩa cũ) lúc tráng miệng
  Se lever avant le fruit
  đứng dậy trước lúc ăn tráng miệng
  fruit défendu
  của cấm
  fruits de mer
  tôm ốc ngao sò (ở biển)
  fruit monté
  mâm quả, khay quả, đĩa quả (dọn ra bàn)
  fruits pendants par les branches
  (luật học, (pháp lý)) quả còn trên cây
  fruits pendants par les racines
  (luật học, (pháp lý)) mùa màng chưa thu hoạch
  fruit rare
  của lạ
  fruit sec
  (nghĩa bóng) sinh viên thi hỏng; người vô dụng
  Danh từ giống đực
  (kiến trúc) độ nghiêng mặt ngòi (của một bức tường xây thót ngọn)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X