• Ngoại động từ

  Dẫn tới, chuyển
  Acheminer la correspondance
  chuyển thư từ
  La réforme de acheminait au régime parlementaire
  cuộc cải cách năm 1860 dẫn tới chế độ nghị viện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X