• Tính từ

  Có thể được trắng án, có thể được tha bổng
  Accusé acquittable
  bị cáo có thể được trắng án (có thể được tha bổng)
  Có thể trả, có thể nộp
  Dette acquittable
  nợ có thể trả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X