• Danh từ giống cái

  Tính gay gắt; giọng gay gắt
  Il répondit sans acrimonie à ses adversaires
  anh ta đối đáp chẳng chút gay gắt với các đối thủ
  Phản nghĩa Douceur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X