• Danh từ giống cái

  Trò nhào lộn
  Faire des acrobaties
  làm trò nhào lộn
  Acrobatie aérienne
  trò nhào lộn trên không (máy bay)
  (nghĩa bóng) kỳ tài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X