• Danh từ

  Diễn viên
  Acteur de théâtre de cinéma
  diễn viên kịch nghệ/điện ảnh
  Người chủ chốt
  Acteur d'un drame
  người chủ chốt trong một tấn kịch
  Phản nghĩa Spectateur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X