• Danh từ giống đực

  Rạp, rạp hát, nhà hát
  Bâtir un théâtre
  xây một nhà hát
  Sân khấu
  Personnages de théâtre
  nhân vật sân khấu
  Critique de théâtre
  phê bình sân khấu
  Nghề sân khấu
  Se destiner au théâtre
  chọn nghề sân khấu
  Kịch
  Pièce de théâtre
  vở kịch
  (nghĩa bóng) nơi xảy ra, nơi diễn ra, trường
  Théâtre du crime
  nơi xảy ra tội ác
  Théâtre de la guerre
  chiến trường
  coup de théâtre
  xem coup
  de théâtre
  như đóng kịch, không thực
  théâtre d'eau
  cảnh nước phun (trong công viên)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X