• Tính từ

  (thuộc) hạch
  Végétations adénoïdes
  (y học) sùi vòm họng, VA
  Ablation des végétations adénoïdes
  sự cắt bỏ sùi vòm họng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X