• Phó ngữ

  Về với tổ tiên
  Aller ad patres
  (thân mật) chầu tổ (chết)
  Envoyer ad patres
  (thân mật) cho về chầu tổ (giết chết)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X