• Nội động từ

  Đi
  Aller à pied à cheval en voiture
  đi bộ/đi ngựa/đi xe ô tô
  Allez plus vite
  đi nhanh lên!
  Allez tout droit
  đi thẳng suốt!
  Aller dehors loin
  đi ra ngoài/đi xa
  Nous allons dans la même direction
  chúng ta đi cùng hướng với nhau
  On va plus vite en métro [[quen]] voiture
  đi xe điện ngầm nhanh hơn xe ô tô
  Aller à grands pas
  đi nhanh
  Aller à Vinh
  đi Vinh
  Aller au travail à la chasse à la pêche au front
  đi làm/đi săn/đi câu/ra trận
  Aller à [[lécole]] à [[léglise]] à la pagode au cinéma
  đi học/đi nhà thờ/đi chùa/đi xem phim
  Aller de ville en ville
  đi từ thành phố này sang thành phố khác
  Aller chez qqn
  đi đến nhà ai
  Je vais avec vous nous irons ensemble
  tôi đi với anh, chúng ta cùng đi với nhau
  Qui va
  ai đó?
  Aller à la campagne
  đi về miền nông thôn, đi về quê
  Aller au-devant de qqn à la rencontre de qqn
  đi đón ai, đi gặp ai
  Phản nghĩa Rester, revenir

  Đồng âm Allée, haler

  Dẫn tới; cao tới
  Ce chemin va à Hanoi
  đường này dẫn tới Hà Nội
  Le couloir qui allait de la cuisine au salon
  hành lang đi từ bếp ra phòng khách
  Cette montagne va [[jusquaux]] nues
  núi này cao tới tận mây xanh
  La période qui va du avril au mai
  thời kỳ từ 1 / 4 đến 15 / 5
  [[Larmoire]] va [[jusquau]] plafond
  tủ cao tới trần nhà
  Dành cho
  [[Lhéritage]] va à sa fille
  di sản dành cho con gái ông ta, di sản về tay con gái ông ta
  A lui va toute mon affection
  tất cả tình thương của tôi đều dành cho nó
  Hành động
  Aller vite dans son travail
  (hành động) nhanh trong công việc
  Tiến hành, tiến triển
  Ce travail va à merveille
  công việc ấy tiến triển rất tốt
  Ses affaires vont de mal en pis à [[vau-leau]]
  công việc làm ăn của hắn ngày càng tệ hại/thất bại
  [[Linquiétude]] allait croissant
  sự lo lắng ngày càng tăng
  Có sức khỏe (tốt, xấu...)
  Comment allez-vous comment [[�à]] va
  anh có khỏe không?
  Le malade va mieux
  người bệnh đã khá hơn
  Chạy
  Cette montre ne va pas bien
  đồng hồ này chạy không tốt
  Hợp với
  Cette robe vous va bien
  cái áo dài ấy hợp với chị lắm
  Cette cravate va avec cette chemise
  cái cà vạt này hợp với cái áo sơ mi này
  Sắp, sắp sửa
  Nous allons prendre le départ
  chúng tôi sắp khởi hành
  Il va pleuvoir
  trời sắp mưa
  Hãy
  Vous allez me répéter cette phrase
  anh hãy nhắc lại cho tôi câu ấy
  aller au diable aller à tous les diables diable
  diable
  aller droit au coeur
  làm cho cảm động
  aller fort fort
  fort
  aller grand train
  ăn tiêu xa xỉ
  aller son chemin chemin
  chemin
  aller son train
  cứ thế mà tiến lên
  [[�a]] va
  được đấy, tốt đấy
  cela va sans dire dire
  dire
  il y va de
  có quan hệ đến
  Il y va de votre réputation
  �� việc đó quan hệ đến thanh danh của anh
  laisser aller
  bỏ mặc, không can thiệp đến, bỏ bê
  Laisser aller ses affaires
  �� bỏ bê công việc
  se laisser aller
  buông trôi, chán nản
  se laisser aller à
  đi đến (tình trạng nào đó)
  Se laisser aller à la colère
  �� nổi giận
  y aller de
  (thân mật) đưa ra, xuất ra
  [[Jai]] d‰ y aller de toutes mes économies
  góp phần
  Elle y est allée de sa chanson
  �� cô ta đã góp tiếng hát giúp vui (cho buổi liên hoan...)
  aller et venir
  đi đi lại lại, đi tới đi lui
  ne pas y aller par quatre chemins
  đi thẳng vào vấn đề
  aller son petit bonhomme de chemin
  đi chậm mà chắc

  Danh từ giống đực

  Sự đi; đường đi
  [[Jai]] pris à [[laller]] [[lautobus]]
  lúc đi tôi theo xe buýt
  (đường sắt) vé đi
  Un aller pour Haiphong
  một vé đi Hải Phòng
  Un aller et retour
  vé khứ hồi
  Phản nghĩa Retour

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X