• Ngoại động từ

  Cảm phục, khâm phục
  Admirer le courage
  cảm phục lòng dũng cảm
  Admirons les grands ma†tres ne les imitons pas Hugo
  ta hãy khâm phục những bậc thầy lỗi lạc, nhưng đừng bắt chước họ
  (mỉa mai) lấy làm lạ
  J'admire ses prétentions
  tôi lấy làm lạ về tham vọng của anh ta
  (từ cũ, nghĩa cũ) lấy làm kinh ngạc
  Phản nghĩa Dédaigner, mépriser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X