• Tính từ

  (thuộc) phó từ
  Locution adverbiale
  phó ngữ
  Emploi adverbial d'un adjectif
  sự dùng một tính từ như phó từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X