• Danh từ giống đực

  Sự dùng, sự sử dụng; cách sử dụng
  L'emploi de la charrue
  sự dùng cày
  Việc làm
  Chercher un emploi
  tìm việc làm
  (sân khấu) vai
  (kế toán) sự vào sổ
  Double emploi
  sự vào sổ trùng
  Emploi du temps
  thời khắc biểu, thời gian biểu
  Faire double emploi double
  double
  Phản nghĩa Chômage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X