• Tính từ

  Khẳng định; quả quyết
  Proposition affirmative
  mệnh đề khẳng định
  Ton affirmatif
  giọng quả quyết
  Phản nghĩa négatif
  Phó từ
  Vâng! rõ (câu trả lời khẳng định của quân nhân)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X