• Tính từ (giống cái ta : số nhiều tes)

  (của) mày, (của) anh, (của) chị, (của) em
  Ton père
  ông cụ anh
  Ton livre
  sách của anh

  Danh từ giống đực

  Giọng
  Ton grave
  giọng trầm
  Ton ironique
  giọng mỉa mai
  Changer de ton
  đổi giọng, đổi thái độ
  Âm, cung, điệu
  Ton majeur
  âm trưởng
  Thanh, thanh điệu
  (hội hoạ) sắc
  Ton clair
  sắc tươi
  Phong cách, phong thái
  Le ton d'un auteur
  phong cách một tác giả
  bon ton
  cử chỉ lịch sự
  donner le ton
  ra mẫu mực, định mẫu mực
  être dans le ton
  phù hợp với đương thời
  faire baisser le ton à quelqu'un
  làm cho ai bớt hách dịch
  faire chanter sur un autre ton
  bắt cư xử cách khác, bắt ăn nói cách khác
  le prendre sur un certain ton
  cư xử cách nào đó, ăn nói thế nào đó
  le prendre sur un ton bien haut
  ra bộ kiêu kỳ, làm bộ làm tịch
  monter au ton de
  làm cho hợp với, làm cho nhất trí với
  se mettre au ton de quelqu'un
  làm như ai, nói như ai
  sur tous les tons
  bằng đủ mọi cách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X