• Danh từ giống cái

  Sự đề nghị; lời đề nghị, điều đề xuất
  Proposition de paix
  đề nghị hòa bình
  Sự đề cử
  Être nommé à un poste sur la proposition de ses supérieurs
  được cử vào một chức vị theo đề cử của cấp trên
  (ngôn ngữ học) lôgic mệnh đề
  Proposition indépendante
  mệnh đề độc lập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X