• Nội động từ

  Chảy dồn vào
  Le sang afflue au cerveau
  máu chảy dồn vào não
  Kéo đến đông
  Affluer à la ville
  kéo đông đến thành phố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X