• Danh từ giống đực

  Máu
  Transfusion du sang
  sự truyền máu
  Dòng máu, giống nòi
  Être du même sang
  cùng một giống nòi
  allumer le sang
  kích thích dục vọng
  avoir du sang dans les veines
  có dũng khí; có nghị lực
  avoir du sang de navet navet
  navet
  avoir du sang de poulet
  nhát như cáy
  avoir du sang sur les mains
  đã nhúng tay vào máu, đã giết người
  avoir [[quelquun]] dans le sang
  say mê ai
  baigner dans le sang baigner
  baigner
  bon sang! bon sang de bon sang!
  (thân mật) mẹ kiếp!
  buveur de sang
  kẻ uống máu không tanh
  cela est dans le sang
  đã có sẵn từ trong máu, vốn là bẩm sinh
  coup de sang
  xuất huyết não
  donner de son sang donner le plus pur de son sang donner la dernière de son sang
  hy sinh; hy sinh đến giọt máu cuối cùng
  droit du sang
  quyền thế tập
  être tout en sang
  máu me đầy người
  faire bouillir le sang
  làm cho sốt ruột hết sức
  fouetter le sang
  kích thích, thúc đẩy
  glacer le sang dans les veines
  làm cho sợ hết vía
  impôt du sang impôt
  impôt
  [[jusquau]] sang
  bật máu tươi
  Fouetter [[jusquau]] sang
  �� đánh bật máu tươi
  laver dans son sang
  rửa (hận) bằng máu
  le plus pur de son sang
  phần tinh túy nhất
  le sang coule couler
  couler
  le sang lui monte au visage monter
  monter
  liens du sang
  tình máu mủ
  metre à feu et à sang feu
  feu
  nager dans le sang nager
  nager
  [[navoir]] pas de sang dans les veines
  không có dũng khí; không có nghị lực
  [[navoir]] pas une goutte de sang dans les veines
  sợ tái mét, mặt không còn giọt máu
  pleurer des larmes de sang larme
  larme
  prince du sang prince
  prince
  rafraichir le sang
  làm cho yên lòng, an ủi
  sang bleu bleu
  bleu
  sang chaud
  máu nóng
  sang froid
  máu lạnh
  sang mêlé
  lai giống
  se couvrir du sang de [[quelquun]]
  có tội giết ai
  se faire du bon sang se faire une pinte de bon sang
  vui vẻ thoải mái
  se faire du mauvais sang
  lo lắng bồn chồn
  [[sengraisser]] du sang du peuple
  hút máu hút mủ nhân dân
  se ronger les sangs
  dằn lòng, nén lòng
  suer sang et eau
  đổ mồ hôi sôi nước mắt
  tourner les sangs tourner
  tourner
  tout mon sang [[na]] fait [[quun]] tour
  tôi ngao ngán quá chừng
  tremper ses mains dans le sang
  xem tremper
  un apport de sang frais
  sự bổ sung lực lượng trẻ
  voix du sang
  tình máu mủ ruột r

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X