• Danh từ giống cái

  Thành phố
  Aller à la ville
  ra thành phố
  Habiter en ville
  sống ở thành phố
  Toute la ville est au courant de la nouvelle
  cả thành phố biết tin ấy
  Phản nghĩa Campagne, village.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X