• Danh từ giống đực

  Sự chảy dồn
  Afflux de sang à la face
  máu chảy dồn lên mặt
  Sự kéo đến đông, sự đổ xô
  L'afflux de visiteurs à une exposition
  khách đổ xô đến xem triển lãm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X