• Danh từ giống cái

  Sự bày; sự trưng bày
  Exposition des marchandises
  sự bày hàng

  Phản nghĩa Dissimulation

  Cuộc triển lãm
  Exposition industrielle
  cuộc triển lãm công nghiệp
  Sự trình bày, sự thuyết trình
  L'exposition d'un fait
  sự trình bày một sự việc
  (văn học) âm nhạc phần trình đề
  Sự phơi
  Exposition d'un vêtement à l'air
  sự phơi quần áo
  (nhiếp ảnh) sự lộ sáng
  Hướng
  Exposition d'un bâtiment
  hướng của một ngôi nhà
  Sự vứt bỏ (con)
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự dấn thân
  Exposition au danger
  sự dấn thân vào chỗ nguy hiểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X