• Danh từ giống đực

  Sự giải phóng
  L'affranchissement des esclaves
  sự giải phóng nô lệ
  Sự giải thoát

  Phản nghĩa Asservissement, assujettissement

  Sự dán tem
  L'affranchissement d'une lettre
  sự dán tem cho một bức thư
  L'affranchissement d'un colis
  sự trả cước phí cho một bưu kiện
  (nông nghiệp) sự vùi chỗ ghép (cho cành ghép ra rễ)
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự miễn (thuế)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X