• Danh từ giống cái

  Chữ
  Lettre capitale
  chữ hoa
  Corps d'une lettre
  (ngành in) cỡ chữ
  Nghĩa đen
  Préférer l'esprit à la lettre
  trọng tinh thần hơn nghĩa đen
  Thư
  écrire une lettre
  viết thư
  ( số nhiều) văn chương
  Licence ès lettres
  bằng cử nhân văn chương
  Homme de lettres
  văn sĩ
  aider à la lettre
  tìm hiểu ý định (của người nói hay người viết)
  ajouter à la lettre
  nói rộng thêm ra
  à la lettre au pied de la lettre
  theo đúng từng li từng tí; theo đúng nghĩa
  avant la lettre
  chưa hoàn bị
  L'enfant c'est l'homme avant la lettre
  �� trẻ con là người lớn chưa hoàn bị
  en lettres de feu
  một cách đanh thép
  en lettres de sang
  bằng cách đổ máu
  en toutes lettres
  rõ ràng, không giấu giếm gì
  lettres closes
  điều bí ẩn, điều không hiểu được
  lettre d'avis avis
  avis
  lettre de cachet cachet
  cachet
  lettre de change change
  change
  lettre de faire-part
  giấy báo hỷ; giấy cáo phó
  lettre de mer
  giấy phép rời cảng
  lettre de service
  giấy ủy quyền (cho sĩ quan)
  lettre de voiture
  giấy gởi hàng, vận đơn
  lettre morte
  điều không hiệu lực
  passer comme une lettre à la poste thân mật
  dễ tin, trôi chảy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X