• Danh từ giống cái

  Sự tấn công; cuộc tấn công
  Agression nocturne
  sự tấn công ban đêm
  Agression microbienne
  sự tấn công của vi trùng
  Sự xâm lược, cuộc xâm lược
  La guerre d'agression américaine au Vietnam
  cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X