• Danh từ giống đực ( số nhiều)

  Miền xung quanh, miền phụ cận
  Les alentours de la ville
  miền phụ cận thành phố
  (từ cũ, nghĩa cũ) những sự việc xung quanh
  Les alentours d'un problème
  những sự việc xung quanh một vấn đề
  aux alentours de
  khoảng, độ chừng
  aux alentours de francs
  �� khoảng 1000 quan, độ chừng 1000 quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X