• Tính từ, danh từ

  Vers alexandrin
  ) câu thơ alexanđrin
  (thuộc) thành A-lếch-xan-đri ( Ai Cập)

  Danh từ giống đực

  Thơ alexanđrin (mười hai âm tiết)
  Une tragédie en alexandrins
  bi kịch viết theo thể thơ alexanđrin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X